Zásilky 

doprava_ikona.png

Vaše zásilka je obvykle odeslána do 2 dnů po obdržení platby a je dodávána externím dopravcem s možností sledování zásilky. 

Doporučujeme seskupit své položky do jedné objednávky.

Nemůžeme seskupit dvě odlišné objednávky zadané samostatně. Na každou z nich se bude vztahovat dopravné. Vaše zásilka bude odeslána na vaše vlastní riziko, přičemž zvláštní pozornost je věnována ochraně křehkých předmětů.

Krabice jsou dostatečně velké a vaše zboží je dobře chráněno.

Dopravné zahrnuje také manipulační poplatek a balné.

Obchodní podmínky

Výňatek z obchodních podmínek:

4. Cena zboží a Platební podmínky


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. platbou kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na bankovní účet prodávajícího č. 2601790721/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Poskytovatel platební brány, společnost Comgate Payments a.s.

Webové stránky společnosti Comgate Payments a.s https://www.comgate.cz/

4.9.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

4.9.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601790721/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s

4.9.3. online platební kartou skrze platební bránu ComGate Payments, a.s.

4.9.4. online platbou skrze platební tlačítka ComGate Payments, a.s.

4.9.5. Při platbě podnikatelskou platební kartou a platebními tlačítky, Vám bude účtován nevratný poplatek, a to však nejvýše do částky odpovídající přímým nákladům, které IT-Marketu v souvislosti s použitím platby touto kartou vznikly. Konkrétní výše poplatku je uvedena po výběru platební metody, ještě před zaplacením zboží.

6. Přeprava a dodání zboží


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Výše dopravného závisí na výši objednávky kupujícího. Pro všechny objednávky do 10 000,- Kč bez DPH činí dopravné 129,- Kč bez DPH. Pro objednávky nad 10 000,- Kč bez DPH je dopravné zdarma. Diagnostické zdravotnické prostředky pro testování na onemocnění COVID-19 jsou účtovány, dle rozhodnutí ministerstva financí ČR, s 0% sazbou DPH (platí do 31. prosince 2022). Doba dodání zboží skladem, které je objednáno v pracovní den do 14-té hodiny, bude expedováno obvykle druhý pracovní den. U zboží na objednávku Vám termín sdělíme na základě dostupnosti u výrobce.