Zásilky 

Vaše zásilka Zásilky jsou obvykle odeslány do 2 dnů po obdržení platby a jsou dodávány přes UPS se sledováním a odkládáním bez podpisu. Pokud dáváte přednost doručování společností UPS Extra s požadovaným podpisem, bude účtována dodatečná cena, proto nás prosím před výběrem tohoto způsobu kontaktujte. Ať už si vyberete zásilku, poskytneme vám odkaz pro sledování vašeho balíčku online.

Poštovné zahrnuje manipulační a balné a poštovné.
Manipulační poplatky jsou pevné, zatímco přepravní poplatky se liší v závislosti na celkové hmotnosti zásilky.
Doporučujeme seskupit své položky do jedné objednávky.
Nemůžeme seskupit dvě odlišné objednávky zadané samostatně a na každou z nich se budou vztahovat přepravné. Vaše zásilka bude odeslána na vaše vlastní riziko, ale zvláštní pozornost je věnována ochraně křehkých předmětů.
Krabice jsou dostatečně velké a vaše položky jsou dobře chráněny.

Výňatek z obchodních podmínek

Platební podmínky:

4.          cena zboží a Platební podmínky

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-947220217/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů (firmy) od uzavření kupní smlouvy.

4.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Poskytovatel platební brány, společnost Comgate Payments a.s.

Webové stránky společnosti Comgate Payments a.s https://www.comgate.cz/

4.9.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

4.9.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601790721/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s

4.9.3. online platební kartou skrze platební bránu ComGate Payments, a.s.

4.9.4. online platbou skrze platební tlačítka ComGate Payments, a.s.

4.9.5. Při platbě podnikatelskou platební kartou a platebními tlačítky, Vám bude účtován nevratný poplatek, a to však nejvýše do částky odpovídající přímým nákladům, které IT-Marketu v souvislosti s použitím platby touto kartou vznikly. Konkrétní výše poplatku je uvedena po výběru platební metody, ještě před zaplacením zboží.


Dopravné:

6.          přeprava a dodání zboží

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.   Výše dopravného závisí na výši objednávky kupujícího a také na typu zboží tzv. komoditě, které má v objednávce. Proto jsou ceny dopravného a lhůty dodání děleny dle komodit. V případě, že se má zákazník v objednávce zboží z více komodit, platí podmínky pro dodání tak jako by vytvořil samostatné objednávky v jednotlivých komoditách a takto budou i zpracovány a dodány. Dopravné a dodání pro jednotlivé komodity:

6.5.1.         IT - Informační technologie - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 10.000 bez DPH. Doba dodání zboží skladem , které je objednáno do 16-té hodiny, obvykle druhý pracovní den. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.

6.5.2.         KPT - Kancelářské potřeby - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 1.500 bez DPH. Doba dodání zboží skladem, které je objednáno do 15-té hodiny, obvykle druhý pracovní den. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.

6.5.3.         Tonery a Cartridge - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 10.000 bez DPH. Doba dodání zboží skladem, které je objednáno do 15-té hodiny, obvykle druhý pracovní den. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.

6.5.4.         Marketing - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 10.000 bez DPH. Doba dodání zboží skladem, které je objednáno do 15-té hodiny, obvykle do 48 hodin. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.

6.5.5.         Kalednáře a diáře  - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 5.000 bez DPH. Doba dodání zboží skladem, které je objednáno do 15-té hodiny, obvykle do 48 hodin. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.

6.5.6.         Ochranné pracovní pomůcky  - dopravné  129,- Kč bez DPH pro všechny objednávky do 10.000 bez DPH. Doba dodání zboží skladem, které je objednáno do 15-té hodiny, obvykle do 48 hodin. U zboží na objednávku Vám bude termín sdělen o potvrzení termínu od výrobce/dovozce.